Privacyverklaring

 


PRIVACYVERKLARING:
Massagepraktijk Corpus Sana gevestigd in het Leo Fallplantsoen 21, 3543 HG te Utrecht, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens: www.massagepraktijkcorpussana.nl – tel: 06-51234322, info@massagepraktijkcorpussana.nl

Yvette Groenewegen van Massagepraktijk Corpus Sana verwerkt je persoonsgegevens doordat U gebruik maakt van haar diensten en/of omdat u deze gegevens zelf aan haar verstrekt. Hieronder vind u een overzicht van de persoonsgegevens die zij verwerkt:

– Voor- en achternaam
– Adresgegevens (indien de klant een factuur wil ontvangen)
– Telefoonnummer
– E-mailadres

 

VERWERKEN PERSOONSGEGEVENS:
Yvette Groenewegen/Massagepraktijk Corpus Sana verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om haar dienstverlening uit te kunnen voeren
– U te kunnen informeren over lastminute plekken
– Zij verwerkt ook persoonsgegevens als zij hier wettelijk toe verplicht is, zoals gegevens die zij nodig heeft voor haar belastingaangifte.

 

GEGEVENS BEWAREN:
We bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan 7 jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

 

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN
U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Yvette Groenewegen/Massagepraktijk Corpus Sana en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@massagepraktijkcorpussana.nl.
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Ik reageer zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Yvette Groenewegen/Massagepraktijk Corpus Sana wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

DELEN MET ANDEREN:
Wij verstrekken uw uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is en met uw toestemming.

 

IN KAART BRENGEN WEBSITEBEZOEK:
Op de website van worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. We gebruiken deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

 


 

Unknown